Krippe Krisu

Kriegsstraße 78
76133 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:2 Monate bis 3 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
20
Krippe Zauberland

Bismarckstr. 45
76133 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Konzept:
Betreuungsalter:0 Monate bis 3 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
20
Städt. Schülerhort Sophienstraße

Sophienstraße 43
76133 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:6 Jahre bis 12 Jahre
Plätze:
- nicht bekannt -
AWO-Kita Am Weinbrennerplatz

Kriegsstraße 141
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:1 Jahre bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
72
AWO-Kita Monelli

Schillerstraße 41
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Konzept:
Betreuungsalter:3 Jahre bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
40
Evang. Kindertageseinrichtung  „Paul-Gerhardt“

Sankt-Florian-Straße 12
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:0 Monate bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
40
Förderung:
Evang. Kindertageseinrichtung Markuszwerge

Weinbrennerstraße 23
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:3 Jahre bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
40
Freie Kita Wigwam Südend

Südendstraße 54
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:2 Jahre bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
20
Kath. Kindergarten St. Alfonsus

Marie-Alexandra-Str. 58
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:1 Jahre bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
30 / 0
Kath. Kindergarten St. Georg

St.-Georg-Straße 2
76135 Karlsruhe
Baden-Württemberg

Betreuungsalter:1 Jahre bis 6 Jahre
Betreuungszeit:ganztags
Plätze:
80 / 0